Policy Sida

Principer för behandling av personuppgifter
Alla i vårt företag anser att personuppgifter är mycket värdefull information och behandlar den därefter. Läs gärna hur vi förhåller oss till skyddet av personuppgifter. Om du inte håller med någon av punkterna, vänligen kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig är: 

NEW ENDLESS TECHNOLOGY LTD.
UNITQ
35 ASTBURY ROAD
LONDON
SE15 2NL
GREAT BRITAIN

 
Kontakta den personuppgiftsansvarige:

 
E-post: info@coleter.se


Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter


Vi behandlar dina personuppgifter med följande ändamål:
Målet med behandlingen


Juridisk titel

Målet med behandlingen Juridisk titel
1) behandling av beställningar Uppfyllande av kontrakt1
2) behandling av klagomål Uppfyllande av kontrakt2
3) svara på dina frågor i vårt kontaktcenter Berättigat intresse3
4) riktat erbjudande av våra varor och tjänster Samtycke4
5) marknadsföringsåtgärder Samtycke5
6) utvärdering av tillfredsställelse med köpet Samtycke6
7) upprätta och hantera ditt kundkonto Samtycke7
8) förbättra vår webbplats baserat på anonymiserade data om dess användning Berättigat intresse8

1 Se GDPR Regulation, Artikel 6, paragraf 1b)
2 Se GDPR Regulation, Artikel 6, paragraf 1b)
3 Se GDPR Regulation, Artikel 6, paragraf 1f)
4 Se GDPR Regulation, Artikel 6, paragraf 1a)
5 Se GDPR Regulation, Artikel 6, paragraf 1a)
6 Se GDPR Regulation, Artikel 6, paragraf 1a)
7 Se GDPR Regulation, Artikel 6, paragraf 1a)
8 Se GDPR Regulation, Artikel 6, paragraf 1a)

Profilering och automatiserad behandling 
I våra marknadsföringskampanjer utför vi profilering och automatiserad behandling endast i avsikt att erbjuda våra varor och tjänster - vi vill erbjuda dig det som är relevant för dig och inte belasta dig med onödiga saker. Vi använder inte profilering eller automatiserad behandling i avsikt att automatisera beslutsfattande som skulle ha rättsliga effekter för dig eller påverka dig på något betydande sätt.

Omfattning av behandlade personuppgifter
Vi behandlar endast absolut nödvändiga uppgifter så att vi kan erbjuda dig högkvalitativa varor och skräddarsydda tjänster.

Personuppgifter Syftet med behandlingen
Namn, efternamn, address 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Genus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Adress för att skicka de beställda varorna 1, 2
Faktureringsadress 1, 2
Telefonnummer 1, 2
E-postadress 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
köphistorik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Besökshistorik av sidor 4, 5, 8
Aktivitetshistorik i e-postkampanjer 4, 5
Cookies 1, 4, 5, 7, 8


Mottagare och personuppgiftsbiträden
Vi skyddar dina personuppgifter som våra ögons äpple och kommer inte att sälja dem till en tredje part! För att kunna erbjuda dig de bästa varorna och tjänsterna exakt skräddarsydda efter dina behov väljer vi pålitliga leverantörer och använder kvalitetsverktyg från tredje part. Dessa verktyg behandlar vissa av dina personuppgifter - men uteslutande i avsikt att rikta uppsökande verksamhet eller för att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Deras lista finns i tabellen nedan:

Namn Land Avsikt med behandlingen
Facebook US 4, 5
DoubleClick by Google US 4, 5
Google Analytics US 8
MailChimp US 4, 5
Etnetera Activate a.s. CZ 4, 5

 
 
 
 
 
 
 

 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Coleter.se är inte en säljare av varor. På www.coleter.se presenterar vi erbjudanden från enskilda säljare från Asien som skickar varor direkt till kundens adress utan kostnad. För att tillhandahålla dessa tjänster måste vi överföra dina personuppgifter för behandling utanför EU-länderna. Överföringen sker dock i enlighet med lagkrav och i vilket fall som helst säkerställs skyddet av dina personuppgifter. Specifikt är dessa molntjänster (datalagring) för respektive leverantör i USA (se tabellen ovan) och direktförsäljarna av de varor du beställer (Asien, Taiwan).

Tidsperiod för lagring av personuppgifter
 
Vi behandlar dina personuppgifter endast under den tid som krävs, vilket varierar beroende på ändamålen med behandlingen:

Ändamål med behandlingen Period för lagring av personuppgifter
Behandling av beställningar (1) Inte längre än 2 år från utfärdandet av skattedokumentet
Klagomålsbehandling  (2) Högst 1 år från klagomålets slut
procedur
Förfrågan från kontaktcentret (3)

Inte längre än 60 dagar efter att du svarat på frågan

Riktat erbjudande av varor och tjänster (4)

Högst 30 dagar från återkallandet av samtycket
Marknadsföringsåtgärder (5) Högst 30 dagar från återkallandet av samtycket
Utvärdering av tillfredsställelse med köpet (6) Högst 30 dagar från återkallandet av samtycket
Hantera ditt kundkonto (7) Högst 30 dagar från återkallandet av samtycket
Webbbeteendeanalys (8) 26 månader

När det gäller ditt samtycke till direktmarknadsföring utvärderar vi din aktivitet (öppna e-postmeddelanden, klicka på länkar i dem) och om du inte visar någon aktivitet under en period av 12 månader anser vi att det är en annullering av registreringen och tar bort dig från databasen.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter omedelbart, tidsfristerna på 30-60 dagar ges främst på grund av den nödvändiga synkroniseringen av data mellan de system som används och radering av personuppgifter från alla säkerhetskopior.

Regler för användning av cookies
För att underlätta användningen av vår webbplats använder vi cookies, som är små datafiler som lagras på din dators hårddisk. Vi använder cookies för att bättre förstå hur vår webbplats används och för att optimera den. Cookies kan till exempel berätta för oss om du har besökt vår webbplats tidigare eller om du är en ny besökare.
Om du inte vill ta emot cookies kan du radera alla cookies från din dators disk i inställningarna i din webbläsare, blockera deras mottagning eller arbeta i det så kallade anonyma läget, där cookies automatiskt raderas när webbläsarfönstret stängs. För mer detaljerad information, leta efter kapitlet relaterat till cookies i hjälp av din webbläsare:

Detaljerad beskrivning av enskilda kategorier av cookies 
 

Nödvändiga cookies (Typ 1)
Grundläggande cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska kunna utföra sina grundläggande funktioner. Dessa cookies låter dig navigera på sidorna och använda de element du behöver, t.ex. åtkomst till säkra områden på sidorna, kundvagnens innehåll, användarinloggning etc. Utan dessa cookies skulle vi inte kunna tillhandahålla de tjänster som möjliggör driften av dessa sidor.

Följande cookies faller inom denna kategori: 
Identifiering av ditt besök (session)
identifiering av kundvagn


Analytiska cookies och prestanda cookies (Typ 2)
Prestanda cookies samlar in anonym information om hur besökare använder vår webbplats. Dessa cookies visar oss hur interaktionen mellan besökare och vår webbplats sker, eftersom de ger oss information om de besökta områdena, den tid som spenderas på sidorna och förekomsten av eventuella problem, t.ex. felmeddelande. Denna information hjälper oss att förbättra prestandan på vår webbplats. Dessa cookies kan inte samla in information om användarens aktiviteter på andra webbplatser.

Följande cookies faller inom denna kategori: 
identifierare för Google Analytics (​Läs mer​

Funktionella cookies (Typ 3)
Dessa cookies gör det möjligt att förbättra webbplatsens komfort och effektivitet och göra olika funktioner tillgängliga. Till exempel kan språkinställningar lagras i funktionella cookies.
Följande cookies faller inom denna kategori:
Information om tillhandahållande/ vägran av samtycke till behandling av cookies för riktad reklam
Information om hur du ställer in nivån på samtycke till behandling av cookies


 
Cookies för riktad annonsering och remarketing (Typ 4) 
Dessa cookies används för att visa reklam som är relevant för användaren och hans intressen. Dessa cookies kan också användas för att spara och mäta effektiviteten av en reklamkampanj som kunden har stött på under ett besök på en specifik webbplats. Tack vare detta är det också möjligt att kommunicera bättre med potentiella annonsörer. Vårt företag använder denna typ av cookies för marknadsföringsändamål (när du först besöker vår webbplats har du möjlighet att tillåta användningen av dessa cookies). Med ditt samtycke kommer vi att använda den erhållna informationen för att analysera ditt beteende på vår webbplats och även för att visa specifik reklam för vissa av våra produkter. Vi tror att den här funktionen är till nytta för dig eftersom vi bara visar dig annonser eller innehåll som matchar dina intressen.

Följande cookies faller inom denna kategori: 
riktad Google-annonsering (Adwords, DoubleClick, Analytics, YouTube) (​läs mer​
riktad Facebook-annonsering (​läs mer​

Dina rättigheter i samband med skyddet av personuppgifter
Dina personuppgifter är känsliga uppgifter och du har rätt att få veta hur vi hanterar dem. Tveka inte att kontakta oss när som helst om du behöver: 
en kopia av personuppgifter​ - skriv till oss och vi kommer att skicka dig vilka uppgifter vi har om dig,
rättelse av personuppgifter​ - skriv till oss, vilka uppgifter vi har fel och vi kommer att se till att de ändras,
radering av personuppgifter - om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas vidare, kontakta oss så tar vi hand om dem,
om du begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, låt oss veta och vi kommer att ordna det,
återkalla samtycke - om du vill återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, vänligen meddela oss.
överföra personuppgifter​ – skriv till oss och vi kommer att skicka dig dina personuppgifter, som vi behandlar, så att du kan överföra dessa uppgifter till en annan personuppgifts administratör,
invända mot behandlingen av dina personuppgifter enligt artikel 21 – låt oss veta och vi kommer att hantera din begäran,
lämna in ett klagomål - vår tillsynsmyndighet är::Byrån för skydd av personuppgifter, du kan kontakta dem när som helst med ditt problem (vi tror dock att detta inte kommer att vara nödvändigt och att vi kommer att lösa alla dina möjliga klagomål tillsammans för din tillfredsställelse).


Länkar till lagstiftning
Vi fortsätter alltid i enlighet med gällande lagstiftning, fulltext finns på följande länkar:

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)​- effektiv från 25/05/2018.
 

inställning av Integritet
Vi använder cookies för att anpassa innehållet och annonseringen, erbjuda sociala medier och analysera vår online närvaro för enskilda användare. Vi delar information om ditt arbete online med våra partners för sociala medier, reklam och bearbetning av analys i enlighet med principerna för behandling av personuppgiftsdokument. I avsnittet "Ställa in cookies kan du ställa dina preferenser. Och genom att använda det accepterar du cookies..